top of page

חלק מלקוחותינו

פתרונות אשראי חוץ בנקאי ליבואנים

אשראי דוקומנטרי ליבואנים

ערבות תוך 48 שעות

אשראי דוקומנטרי

ללא שיעבוד

IMPORT FLOW

NEEDS CASH FLOW!

 ליווי בכל שלבי הייבוא

ערבות עד 100% מערך הסחורה המיובאת

מ-400,000 ש"ח עד ללא הגבלה

אפשרויות החזר נוחות

אופציה לקבלת תקופת גרייס

ללא שיעבודים

קבלת מימון ב 3 שלבים פשוטים!

01

02

פתיחת מכתב אשראי בבנק

עם קבלת האישור הראשוני, יש לגשת לבנק לפתיחת SBLC לטובת FUNDLFOW - בכפוף לחשונית הייבוא ממדינת המקור. 

03

אישור סופי לקלת הערבות תשלח אלכם תוך 48 שעות. 

הגשת הבקשה

מילוי טופס דיגיטלי מלא - עם פרטים אודות העסק שלכם ומטרת הערבות.

קבלת אישור סופי 

More Funds, More Flow.

ערבות תוך 48 שעות

Key Features

פתרונות מימון לייבוא סחורה מחו"ל

התמחות של מעל 10 שנים במתן אשראי נוסף עבור סעקים רבים בארץ ובחו"ל, לביצוע ייבוא סחורה בכל הסוגים והתחומים. 

מתן אשראי דוקומנטרי תוך 48 שעות

התנהלות מול הבנקים הכי מובילים בעולם

bottom of page